· 3 min read

Νομικές και Λογιστικές Δραστηριότητες

Η μελέτη αποτύπωνει την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές του κλάδου των νομικών και λογιστικών δραστηριοτήτων, με έμφαση στις επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων και ειδικότερα στην περιοχή της ΟΧΕ.

Μελέτη για τον κλάδο των Νομικών και Λογιστικών Δραστηριοτήτων

Ιδιαίτερη ανθεκτικότητα και προσαρμογή παρουσίασαν οι εταιρείες παροχής νομικών και λογιστικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά, κατά την περίοδο 2018-2022, που σημαδεύτηκε από μια σειρά εξωτερικών κρίσεων (υγειονομική, γεωπολιτική κλπ). Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων του κλάδου η συνολική εγχώρια αγορά των εταιρειών παροχής νομικών και λογιστικών υπηρεσιών παρουσίασε 2,2% μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής κατά την πενταετία 2018-2022, χάρη στην γρήγορη και αποτελεσματική προσαρμοστικότητα που επέδειξαν. Το μερίδιο αγοράς των εταιρειών που εδρεύουν στον Δήμο της Αθήνας είναι υψηλό και ξεπερνάει διαχρονικά το 32% και δεδομένου της δυναμικής ανάπτυξης του κλάδου το μερίδιο αυτό εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σημαντικά στα επόμενα χρόνια.

Οι μικρές και οι πολύ μικρές σε μέγεθος εταιρείες, βάσει κύκλου εργασιών, αποτελούν διαχρονικά τον κορμό του κλάδου, με τις μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις να βρίσκονται στον Δήμο της Αθήνας, αναδεικνύοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο που κατέχει στην εγχώρια αγορά. Αξίζει να αναφερθεί ότι, ή ύπαρξη μεγάλων ξένων εταιρειών με διεθνή αναγνωρισιμότητα εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στις λογιστικές εταιρείες.

Είναι κρίσιμο να αναφερθούν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες του κλάδου με τα σημαντικότερα να έγκειται στα δαιδαλώδη και περίπλοκα θεσμικά πλαίσια που διέπουν τόσο τις νομικές όσο και τις λογιστικές εταιρείες. Επιπροσθέτως, διαχρονικό και δυσεπίλυτο πρόβλημα αποτελεί το brain drain νέων ταλαντούχων επιστημόνων του κλάδου που μεταναστεύουν στο εξωτερικό προκειμένου να αποκατασταθούν οικονομικά.

Το οικονομικό κλίμα στην εγχώρια θεωρείται πλέον ευνοϊκό, με τις εταιρείες παροχής νομικών και λογιστικών υπηρεσιών, έχοντας δείξει ικανότητα προσαρμογής και ανάπτυξης εν μέσω δύσκολων οικονομικών συγκυριών να εκτιμάται ότι θα καταφέρουν να αναπτυχθούν περαιτέρω. Σημαντικό ρόλο στην προβλεπόμενη ανάπτυξη του κλάδου θα διαδραματίσουν τόσο τα διαχρονικά ισχυρά πλεονεκτήματα, όπως το υψηλό επίπεδο μόρφωσης και εκπαίδευσης των επαγγελματιών του κλάδου σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο παροχής των υπηρεσιών, όσο και οι στρατηγικές επενδύσεις που αναμένονται να υλοποιηθούν στην Ελλάδα σε βάθος χρόνου (νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, πρόγραμμα NEXT GenerationEU κ.α). Εκτιμάται λοιπόν ότι η ανάπτυξη της αγοράς των εταιρειών παροχής νομικών και λογιστικών υπηρεσιών θα έχει ξεπεράσει τα €2,7 δισ μέχρι το τέλος του 2025, με την σωρευτική αύξηση με βάση το 2022 να υπολογίζεται σε 17,0%.

Αναφορικά με την παγκόσμια αγορά, οι πωλήσεις των λογιστικών εταιρειών αναμένεται να αγγίξουν τα $796 δισ μέχρι το τέλος του 2027, καθώς εκτιμάται ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας με αποκλιμάκωση του πληθωρισμού σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου και την υποχρεωτική τους συμμόρφωση με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS 9). Τέλος οι η παγκόσμια αγορά νομικών εταιρειών προβλέπεται ότι ξεπεράσει τα $1,03 τρισ. μέχρι το τέλος του 2027, με την εκτιμώμενη αύξηση αυτής της αγοράς να αποδίδεται κυρίως στις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στη σύναψη εμπορικών συμφωνιών και την υποχρέωσή απαρέγκλιτης συμμόρφωσης μεγάλων εταιρειών και οργανισμών σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις σε συνδυασμό με αλλαγές στα θεσμικά πλαίσια πολλών χωρών παγκοσμίως που στοχεύουν στην εναρμόνιση ενός διεθνοποιημένου θεσμικού πλαισίου.

  Share:
  Επιστροφή στη λίστα

  Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

  Δραστηριότητες Άσκησης Ιατρικών & Οδοντιατρικών Επαγγελμάτων

  Δραστηριότητες Άσκησης Ιατρικών & Οδοντιατρικών Επαγγελμάτων

  Η μελέτη του Μηχανισμού παρουσιάζει τα γενικά χαρακτηριστικά, την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές του κλάδου των δραστηριοτήτων άσκησης Ιατρικών & Οδοντιατρικών Επαγγελμάτων και αποτυπώνει τα μεγέθη του, τόσο σε τοπικό επίπεδο (Δήμο Αθηναίων), όσο και στο σύνολο της χώρας.

  Ιδιωτική Εκπαίδευση

  Ιδιωτική Εκπαίδευση

  Η δέκατη όγδοη μελέτη του Μηχανισμού αποτύπωνει τα γενικά χαρακτηριστικά, την ζήτηση και την προσφορά του κλάδου της ιδιωτικής εκπαίδευσης, με έμφαση στις επιχειρήσεις που εδρεύουν στον Δήμο Αθηναίων.

  Παραγωγή Κινηματογραφικών Ταινιών, Βίντεο & Τηλεοπτικών Προγραμμάτων

  Παραγωγή Κινηματογραφικών Ταινιών, Βίντεο & Τηλεοπτικών Προγραμμάτων

  Η δέκατη έκτη μελέτη του ΜΥΕ εξετάζει και αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές της αγοράς του κλάδου παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο & τηλεοπτικών προγραμμάτων, καθώς και τις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους στον Δήμο Αθηναίων.

  Μπαρ - Καφετέριες

  Μπαρ - Καφετέριες

  Στην μελέτη αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση και οι προοπτικές της αγοράς του κλάδου «Δραστηριότητες παροχής ποτών (Μπαρ-Καφετέριες)», της επιχειρηματικής εξέλιξης των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν με έμφαση στις επιχειρήσεις που δραστηροποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων και ειδικότερα στην περιοχή της ΟΧΕ.