Μηχανισμός

Πλατεία Μοναστηράκι

Βασικοί στόχοι του Μηχανισμού

H δημιουργία νέων επιχειρήσεων

H προώθηση της αυτοαπασχόλησης νέων επιστημόνων υψηλών προσόντων, ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ

H βελτίωση λειτουργίας των υφιστάμενων επιχειρήσεων

H δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο Δήμο Αθηναίων, με επίκεντρο την περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ ΣΒΑΑ Αθήνας

Λειτουργίες του Μηχανισμού

Εκπόνηση μελετών

Να εκπονήσει μεγάλο αριθμό μελετών που θα εξετάζουν κλάδους της τοπικής οικονομίας με σημαντική παρουσία στην περιοχή, καθώς και κλάδων που παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης.

Προσδιορισμός αναγκών επιχειρήσεων

Να προσδιορίσει τις ανάγκες των υφιστάμενων και υπό σύσταση επιχειρήσεων ανά κλάδο προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιοτική λειτουργία, η βιωσιμότητα και η ανάπτυξή τους.

Ενημέρωση επιχειρήσεων

Να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τις υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις για την ανάγκη βελτίωσης της λειτουργίας τους και τη δημιουργία ενός ελάχιστου επιπέδου ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.

Δημιουργία κριτηρίων ποιότητας

Να δημιουργήσει σετ κριτηρίων ποιότητας ανά κλάδο ενδιαφέροντος και να αναπτύξει εργαλείο αυτό-αξιολόγησης επιχειρήσεων.

Παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης

Να παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις προκειμένου να αξιοποιήσουν νέες ιδέες και να διασφαλίσουν την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Πιλοτική εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας

Να υποστηρίξει επιχειρήσεις στην πιλοτική εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας.

Εξατομικευμένη Συμβουλευτική Υποστήριξη

Ο Μηχανισμός Υποστήριξης Επιχειρήσεων στον Δήμο Αθηναίων θα παρέχει εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιλεγμένες επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων.

Yπηρεσίες ανάπτυξης στρατηγικού – επιχειρηματικού σχεδίου
Υπηρεσίες marketing
Υπηρεσίες αναζήτησης χρηματοδότησης
Υπηρεσίες αναδιοργάνωσης και βελτίωσης λειτουργίας της επιχείρησης
Υπηρεσίες δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργασιών
Υπηρεσίες coaching - mentoring
Υπηρεσίες κοστολόγησης υπηρεσιών και προϊόντων
Υπηρεσίες εκπόνησης μελέτης αγοράς
Υπηρεσίες προσέλκυσης επενδυτών

Πρόσφατη δραστηριότητα του Μηχανισμού

Παραγωγή Κινηματογραφικών Ταινιών, Βίντεο & Τηλεοπτικών Προγραμμάτων

Παραγωγή Κινηματογραφικών Ταινιών, Βίντεο & Τηλεοπτικών Προγραμμάτων

Η δέκατη έκτη μελέτη του ΜΥΕ εξετάζει και αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές της αγοράς του κλάδου παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο & τηλεοπτικών προγραμμάτων, καθώς και τις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους στον Δήμο Αθηναίων.

5o Newsletter του Μηχανισμού Υποστήριξης Επιχειρήσεων στον Δήμο Αθηναίων

5o Newsletter του Μηχανισμού Υποστήριξης Επιχειρήσεων στον Δήμο Αθηναίων

Στο newsletter παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με την 1η εκδήλωση του Μηχανισμού Υποστήριξης Επιχειρήσεων στον Δήμο Αθηναίων καθώς και τα βασικά συμπεράσματα των μελετών για τους κλάδους της Παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο & τηλεοπτικών προγραμμάτων, των Νομικών & Λογιστικών δραστηριοτήτων και της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Μπαρ - Καφετέριες

Μπαρ - Καφετέριες

Στην μελέτη αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση και οι προοπτικές της αγοράς του κλάδου «Δραστηριότητες παροχής ποτών (Μπαρ-Καφετέριες)», της επιχειρηματικής εξέλιξης των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν με έμφαση στις επιχειρήσεις που δραστηροποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων και ειδικότερα στην περιοχή της ΟΧΕ.

20

Κλαδοι

20

Μελετες - Ερευνες

120

Παραδοτεα

40

Επιχειρησεις