Μελέτες – Έρευνες

O Μηχανισμός Υποστήριξης Επιχειρήσεων στον Δήμο Αθηναίων θα εκπονήσει εξειδικευμένες μελέτες και έρευνες για τομείς οικονομικής δραστηριότητας με σημαντική παρουσία στον Δήμο Αθηναίων και στην περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ ΣΒΑΑ Αθήνας.