Αίτηση Λήψης Στήριξης

Ο Μηχανισμός Υποστήριξης Επιχειρήσεων στον Δήμο Αθηναίων ανακοινώνει την έναρξη της δράσης παροχής εξατομικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων.

Το αντικείμενο της υποστήριξης είναι η δωρεάν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με την καθοδήγηση έμπειρων και εξειδικευμένων συμβούλων και την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων συμβουλευτικής σε θέματα επιχειρηματικότητας σε επιχειρήσεις (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Αθηναίων.

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου ή οικονομικής δραστηριότητας εφόσον:

  • Είναι μικρομεσαίες υφιστάμενες ή υπο σύσταση επιχειρήσεις του Δήμου της Αθήνας.

  • Δεν έχουν λάβει ενισχύσεις de minimis που ξεπερνούν το ποσό των 200.000 ευρώ την τελευταία τριετία.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες της εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτηση λήψης στήριξης.

  • Για να δείτε την Πρόσκληση της δράσης πατήστε εδώ
  • Για να υποβάλετε την Αίτηση Λήψης Στήριξης πατήστε εδώ

Εναλλακτικά, έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε την αίτηση από τον παρακάτω σύνδεσμο, μαζί με τις δύο υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται και να μας τις αποστείλετε ταχυδρομικώς.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τους εξειδικευμένους συμβούλους του Μηχανισμού στο 210-2208270.