· 4 min read

Δραστηριότητες Άσκησης Ιατρικών & Οδοντιατρικών Επαγγελμάτων

Η μελέτη του Μηχανισμού παρουσιάζει τα γενικά χαρακτηριστικά, την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές του κλάδου των δραστηριοτήτων άσκησης Ιατρικών & Οδοντιατρικών Επαγγελμάτων και αποτυπώνει τα μεγέθη του, τόσο σε τοπικό επίπεδο (Δήμο Αθηναίων), όσο και στο σύνολο της χώρας.

Μελέτη για τον κλάδο των δραστηριοτήτων άσκησης Ιατρικών & Οδοντιατρικών Επαγγελμάτων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, η συνολική χρηματοδότηση δαπάνης υγείας διαμορφώθηκε στο ποσό των €16,7 δισ. το 2021 και ως ποσοστό επί του Α.Ε.Π. διαμορφώθηκε στο 9,2% το ίδιο έτος. Ειδικότερα, αναφορικά με το σύνολο της ιδιωτικής χρηματοδότησης δαπάνης υγείας, αυτή ανήλθε στο ύψος των €6,2 δισ. το 2021 αντιπροσωπεύοντας το 37,5% της συνολικής τρέχουσας δαπάνης υγείας.

Το ελληνικό υγειονομικό σύστημα απαρτίζεται από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, την Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, την Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική Φροντίδα και την Ψυχιατρική Περίθαλψη. Οι ιδιώτες ιατροί και τα ιδιωτικά ιατρεία ανήκουν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.).

Στο πλαίσιο εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής σταθερότητας, από το 2013 βρίσκεται σε ισχύ ο νόμος 4172/2013. Σύμφωνα με το άρθρο 100 του εν λόγω νόμου, η μηνιαία δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσήλεια και φυσικοθεραπείες που παρέχονται από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υγείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του. Για το υπερβάλλον ποσό τίθεται σε εφαρμογή αυτόματος μηχανισμός επιστροφών (clawback) από τους ιδιώτες παρόχους.

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας (πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες) είναι πέραν από τους οικονομικούς, τους δημογραφικούς και τους κοινωνικούς, το επίπεδο των δημόσιων νοσηλευτικών υπηρεσιών και η τεχνολογία σε συνδυασμό με το επίπεδο των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το 2020 σε ολόκληρη τη χώρα καταγράφηκαν 41.524 ιδιωτικές επιχειρήσεις ιατρών & οδοντιάτρων, ενώ το σύνολο της απασχόλησης σε αυτές ανήλθε σε 73.123 άτομα.

Καθοδικά κινήθηκε ο κύκλος εργασιών για τις ιδιωτικές νομικές μονάδες ιατρών και οδοντιάτρων την τριετία 2015-2017 ως αποτέλεσμα της γενικότερης περικοπής των δαπανών υγείας. Ανάκαμψη καταγράφεται από το 2018 με τον κύκλο εργασιών των εταιρειών του συνόλου της επικράτειας να εμφανίζει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,5% την περίοδο 2018-2022.

Όπως προκύπτει από το σύνολο των ισολογισμών νομικών μονάδων ιατρών & οδοντιάτρων, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιφέρειας, το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων βάσει του κύκλου εργασιών τους είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις (με ετήσιο κύκλο εργασιών έως €2 εκατ.). Ειδικότερα, το 2021, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις κάλυψαν το 97% των επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια.

Το μέγεθος αγοράς (κύκλος εργασιών) των νομικών μονάδων ιατρών και οδοντιάτρων ολόκληρης της χώρας εκτιμάται στο ύψος των €1.890 εκατ. το 2022 σημειώνοντας αύξηση 3,9% σε σχέση με το 2021. Ο ρυθμός αύξησης το 2021 σε σχέση με το 2020 ανήλθε στο 3,4%, ενώ αρκετά μικρότερη ήταν η άνοδος το 2020/19 ως αποτέλεσμα της πανδημίας του Covid-19 και της μείωσης των ροών των ασθενών προς τα ιδιωτικά ιατρεία.

Αναφορικά με το μερίδιο αγοράς των νομικών μονάδων ιατρών & οδοντιάτρων του δήμου Αθηναίων στο σύνολο της χώρας, αυτό εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στο 18,3% το 2022, ενώ κατά μέσο όρο ανήλθε στο 17,3% την 5ετία 2018-2022.

Σύμφωνα με τον ομαδοποιημένο ισολογισμό δείγματος 3.404 νομικών μονάδων ολόκληρης της επικράτειας, ο κύκλος εργασιών από το από το ύψος των €93,3 εκατ. το 2019 υποχώρησε ελαφρά το 2020 σε €92 εκατ. (μείωση 1,4%) για να ανακάμψει το 2021 στο ποσό των €119,5 εκατ. (αύξηση 29,9%). Σε σχέση με το αποτέλεσμα, κέρδη καταγράφονται την περίοδο 2019-2021, ενώ το 2021 το ποσοστό των κερδοφόρων επιχειρήσεων ολόκληρης της επικράτειας ανήλθε στο 83%.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη κυμαίνεται περίπου στο ποσό των €150 δισ. Η δημοσιονομική κρίση που επικράτησε σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, οδήγησε αναγκαστικά σε περικοπές στις δημόσιες δαπάνες υγείας.

Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος της ιδιωτικής υγείας κινήθηκε με ανοδικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Προβλήματα όπως η συνεχιζόμενη γήρανση του πληθυσμού, οι μείωση των γεννήσεων, η αύξηση των χρόνιων παθήσεων, οι μειωμένοι δημόσιοι πόροι, η μειωμένη ρευστότητα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από τον ΕΟΠΥΥ, το Rebate και το Clawback, αποτέλεσαν και αποτελούν προκλήσεις για τον κλάδο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο κλάδος της ιδιωτικής υγείας έδειξε τα τελευταία χρόνια σημαντική κινητικότητα υπό την έννοια της ανακοίνωσης και υλοποίησης σημαντικών συμφωνιών για εξαγορές εταιρειών. Ο εν λόγω κλάδος παραμένει ελκυστικός επιχειρηματικά, καθώς πέραν της συγκέντρωσης δυνάμεων, παρατηρείται και ενεργοποίηση αντανακλαστικών από ξένους και εγχώριους παίκτες.

Σχετικά με την εξέλιξη της αξίας της συνολικής αγοράς, για την ερχόμενη τριετία και λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις, προβλέπεται περαιτέρω άνοδος με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 4% την περίοδο 2023-2025.

  Share:
  Επιστροφή στη λίστα

  Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

  Θέατρα & Τέχνες

  Θέατρα & Τέχνες

  Η μελέτη του ΜΥΕ αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές του κλάδου του Θεάτρου και των Τεχνών, της επιχειρηματικής εξέλιξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν με έμφαση στις εταιρείες που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων και ειδικότερα στην περιοχή της ΟΧΕ.

  Ιδιωτική Εκπαίδευση

  Ιδιωτική Εκπαίδευση

  Η δέκατη όγδοη μελέτη του Μηχανισμού αποτύπωνει τα γενικά χαρακτηριστικά, την ζήτηση και την προσφορά του κλάδου της ιδιωτικής εκπαίδευσης, με έμφαση στις επιχειρήσεις που εδρεύουν στον Δήμο Αθηναίων.

  Νομικές και Λογιστικές Δραστηριότητες

  Νομικές και Λογιστικές Δραστηριότητες

  Η μελέτη αποτύπωνει την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές του κλάδου των νομικών και λογιστικών δραστηριοτήτων, με έμφαση στις επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων και ειδικότερα στην περιοχή της ΟΧΕ.

  Παραγωγή Κινηματογραφικών Ταινιών, Βίντεο & Τηλεοπτικών Προγραμμάτων

  Παραγωγή Κινηματογραφικών Ταινιών, Βίντεο & Τηλεοπτικών Προγραμμάτων

  Η δέκατη έκτη μελέτη του ΜΥΕ εξετάζει και αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές της αγοράς του κλάδου παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο & τηλεοπτικών προγραμμάτων, καθώς και τις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους στον Δήμο Αθηναίων.