· 3 min read

Μπαρ - Καφετέριες

Στην μελέτη αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση και οι προοπτικές της αγοράς του κλάδου «Δραστηριότητες παροχής ποτών (Μπαρ-Καφετέριες)», της επιχειρηματικής εξέλιξης των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν με έμφαση στις επιχειρήσεις που δραστηροποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων και ειδικότερα στην περιοχή της ΟΧΕ.

Μελέτη για τον κλάδο των Δραστηριοτήτων Παροχής Ποτών (Μπαρ-Καφετέριες)

Ο κλάδος Δραστηριότητες παροχής ποτών (Μπαρ-Καφετέριες) χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πληθώρας επιχειρήσεων, διάσπαρτων σε όλη τη χώρα. Η πλειοψηφία αυτών είναι μικρού μεγέθους και λειτουργούν με τη μορφή ατομικής επιχείρησης. Η ζήτηση για τις υπηρεσίες του κλάδου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. Επιπλέον, η εξέλιξη της τουριστικής κίνησης (εισερχόμενος και εσωτερικός τουρισμός) αποτελεί σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τη ζήτηση ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές.

Η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών σε μπαρ και καφετέριες κατέγραψε κατακόρυφη μείωση (-52,6%) το 2020/19 ανερχόμενη σε €18,90 το 2020 από €39,9 το 2019 ως αποτέλεσμα της πανδημίας Covid-1 (αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων καφέ- μπαρ για μεγάλο χρονικό διάστημα). Αντίθετα το 2021/20 κατέγραψε αύξηση κατά 16,6%, γεγονός που οφείλεται στη σταδιακή ομαλοποίηση της αγοράς από τα μέσα του 2021.

Το 2020 σε ολόκληρη τη χώρα καταγράφηκαν 34.500 επιχειρήσεις παροχής ποτών (Μπαρ-Καφετέριες) έναντι 36.254 επιχειρήσεων το 2019 σημειώνοντας σωρευτική μείωση 4,8% τη συγκεκριμένη περίοδο (1.754 λιγότερες επιχειρήσεις), σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων που διατηρεί η ΕΛ.ΣΤΑΤ. Μείωση υπήρξε το 2020 σε σχέση με το 2019 στην απασχόληση σε όλες τις επιχειρήσεις παροχής ποτών (Μπαρ-Καφετέριες) ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιφέρειας, ως αποτέλεσμα της πανδημίας του Covid-19. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στο Δ. Αθηναίων (-9,9%) και ακολουθεί ο κεντρικός τομέας Αθηνών με μείωση 8,2% και το σύνολο της χώρας με μείωση 8%. Μικρότερη ήταν η μείωση για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας της Αττικής (-3,6%).

Το 2022 ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων παροχής ποτών (Μπαρ-Καφετέριες) εκτιμάται σε €1,8 δισ. στο σύνολο της επικράτειας (+8,7% 2022/2021). Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών που εδρεύουν στην ΟΧΕ ανήλθε σε €97,1 εκατ. (+14,9% 2022/2021) και στο δήμο Αθηναίων σε €167,6 εκατ. (+12,4% 2022/2021). Οι συνολικές πωλήσεις 130 επιχειρήσεων παροχής ποτών (Μπαρ-Καφετέριες) στο σύνολο της επικράτειας κατέγραψαν σημαντική πτώση κατά 52,5% το 2020 σε σύγκριση με το 2019 διαμορφούμενες σε 40,7 εκ. από 85,6 εκ. το 2019, ως αποτέλεσμα της υγειονομικής κρίσης. Το 2021 ωστόσο, οι αντίστοιχες πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 64,8% σε σχέση με το 2020 σε εθνικό επίπεδο. Υψηλότερη αύξηση του κύκλου εργασιών παρατηρήθηκε στο Δ. Αθηναίων καθώς διαμορφώθηκε σε 27,5 εκ. το 2021 από 12,5 εκ. το 2020.

Το σύνολο των επιχειρήσεων παροχής ποτών (Μπαρ-Καφετέριες) στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει συνεχείς αυξομειώσεις την περίοδο 2012-2019, καταγράφοντας μείωση 5,5% το 2020 σε σχέση με τo προηγούμενο έτος. H Ελλάδα κατατάσσεται 5η με μερίδιο συμμετοχής 6,9% και 34.151 μπαρ - cafe στα συνολικά εξεταζόμενα των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2020. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 163.889 επιχειρήσεις παροχής ποτών (Μπαρ-Καφετέριες) συμμετέχοντας με ποσοστό 33,1% στο σύνολο του κλάδου της Ε.Ε.(27). Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου στην Ε.Ε.(27) παρουσίασαν αυξομειώσεις μέχρι και το 2019. Ειδικότερα, το 2020 διαμορφώνονται σε €42,5 δισ. περίπου, καταγράφοντας μείωση 39,2% έναντι του 2019 εξαιτίας της εμφάνισης του κορωνοϊού και των μέτρων που υιοθετήθηκαν από τις περισσότερες χώρες για τον περιορισμό της εξάπλωσής του.

Άνοδος της τάξης του 8,7% εκτιμάται για το 2022 σε σχέση με το 2021 όσον αφορά στην αγορά των επιχειρήσεων παροχής ποτών (Μπαρ-Καφετέριες) στη χώρα μας. Μέσα στο παρόν οικονομικό περιβάλλον και με βάση τις μέχρι σήμερα ισχύουσες συνθήκες, ο εν λόγω κλάδος εκτιμάται ότι θα κινηθεί ανοδικά το 2023 -2024 με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5%.

  Share:
  Επιστροφή στη λίστα

  Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

  Θέατρα & Τέχνες

  Θέατρα & Τέχνες

  Η μελέτη του ΜΥΕ αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές του κλάδου του Θεάτρου και των Τεχνών, της επιχειρηματικής εξέλιξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν με έμφαση στις εταιρείες που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων και ειδικότερα στην περιοχή της ΟΧΕ.

  Δραστηριότητες Άσκησης Ιατρικών & Οδοντιατρικών Επαγγελμάτων

  Δραστηριότητες Άσκησης Ιατρικών & Οδοντιατρικών Επαγγελμάτων

  Η μελέτη του Μηχανισμού παρουσιάζει τα γενικά χαρακτηριστικά, την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές του κλάδου των δραστηριοτήτων άσκησης Ιατρικών & Οδοντιατρικών Επαγγελμάτων και αποτυπώνει τα μεγέθη του, τόσο σε τοπικό επίπεδο (Δήμο Αθηναίων), όσο και στο σύνολο της χώρας.

  Ιδιωτική Εκπαίδευση

  Ιδιωτική Εκπαίδευση

  Η δέκατη όγδοη μελέτη του Μηχανισμού αποτύπωνει τα γενικά χαρακτηριστικά, την ζήτηση και την προσφορά του κλάδου της ιδιωτικής εκπαίδευσης, με έμφαση στις επιχειρήσεις που εδρεύουν στον Δήμο Αθηναίων.

  Νομικές και Λογιστικές Δραστηριότητες

  Νομικές και Λογιστικές Δραστηριότητες

  Η μελέτη αποτύπωνει την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές του κλάδου των νομικών και λογιστικών δραστηριοτήτων, με έμφαση στις επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων και ειδικότερα στην περιοχή της ΟΧΕ.